160 logo

Om deze website te kunnen bekijken
heeft u Flashplayer 8 of hoger nodig.
Klik hier om naar de pagina te gaan waar
u de plugin kunt installeren/ downloaden.

ontwikkeld door: Studio Stomp

De 160 is een nieuwe dichtvorm, gebaseerd op het sms−format. Elk gedicht bestaat uit exact 160 tekens, inclusief spaties − het maximaal aantal tekens van een sms’je. De 160 is de 21e−eeuwse haiku: compact, dwingend, rigide, vormvast: een poŽtische dwangbuis.

De 160 is een poging traditionele literaire middelen binnen een nieuwe vorm in te zetten, en twee ogenschijnlijk tegengestelde werelden te verenigen: die van sms (snel, slordig, recent, massaal gebruikt) en poŽzie (slow, zorgvuldig, met tradities omgeven). Beide zijn immers compact, to the point, bestaan uit taal en gaan voor tachtig procent over de liefde.

De 160 werd voorjaar 2005 uitgevonden door Sofie Cerutti, die de eerste serie schreef: 160 tekens (inclusief wit).
Deze bundel is nog niet uitgegeven. Een aantal 160’s uit deze bundel worden vanaf november 2006 in NRC.next geplaatst, in de rubriek 160. Je kunt zelf een 160 schrijven en insturen. Dagelijks verschijnt ťťn 160 in de krant en op de voorpagina van deze site.

Regels voor het schrijven van een 160:

 • Een 160 schrijf je op je mobiele telefoon.
 • Een 160 bestaat uit precies 160 tekens inclusief wit en leestekens.
 • Een 160 breekt af op de manier waarop je mobiele telefoon afbreekt. Dat kan dus per mobiel verschillen.
 • In een 160 wordt niet gesmokkeld met wit om uit te komen. Hardreturns of witregels zijn dus toegestaan, maar niet: dubbele spaties, of een spatie en een hardreturn achter elkaar. Er wordt niet geŽindigd met een spatie.
 • In een 160 is geen ruimte voor typografische elementen als vet, schuinschrift etcetera.
 • In een 160 kunnen natuurlijk afkortingen, sms−taal of emoticons voorkomen. Als ze tenminste functioneel zijn en consequent gebruikt. Als ze dat niet zijn, is er misschien sprake van een 160, maar nog niet van een goede 160.

Sofie Cerutti

De uitvinder van de 160 is Sofie Cerutti (1972), die de dichtvorm in het voorjaar van 2005 bedacht en uitwerkte in de programmatische eerste bundel 160 tekens (inclusief wit).
Cerutti studeerde Nederlands en kunstgeschiedenis en is nu promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, vakgroep geschiedenis, waar zij een dissertatie schrijft over censuur en persvrijheid eind achttiende eeuw. Vóór de 160 heeft zij nog nooit ergens een gedicht gepubliceerd of voorgedragen.

De 160 ontstond uit verveling: tijdens het wachten op een terras op een afspraak die te laat is. Uit onrust: een belangrijk bericht verwachten en dan de telefoon geen seconde los kunnen laten. Uit ergernis: als dat laatste en belangrijke woord niet meer in dat ene sms’je past waardoor er dus twéé berichten gestuurd moeten worden. Uit een esthetisch genoegen: een berichtje exact te laten passen, in kloppende, rake volzinnen. Of uit onvermogen: omdat een sms’je, evenals een gedicht, een uiting van onvermogen is – zoveel communicatiemiddelen, en toch zo moeilijk elkaar te bereiken.

Precies zeggen wat je wilt, in precies 160 tekens, zo eenvoudig en ingewikkeld is het.

English:

The 160 is a new poetic form, based on sms messaging (texting). Every poem consists of exactly 160 characters, including spaces: the maximum length of one sms message. The 160 was invented in 2005 by Sofie Cerutti, a poet and historian living in Amsterdam. Although many forms of ‘sms−poetry’ are to be found in the world (usually defined as ‘short poems’ or ‘poems in sms language’), this specific form has never been used so far (if I’m mistaken, please inform me).

At the moment this site contains only 160’s in Dutch. If you’re interested in writing 160’s in your language, please do so, and let me know! We are working on a broader extent of the genre, including a multi−lingual website.

Rules for a 160:

 • A 160 consists of 160 characters including spaces and punctuation marks.
 • In a 160 a line ends as your mobile phone does. This depends, therefore, of the mobile phone you use.
 • Hardreturns are allowed, but double interspaces or a space followed by a hardreturn are not. You’re not allowed to end with an interspace. In short: in a 160 you don’t manipulate the space to fit the form.
 • In a 160 there is no room for typographical elements as bold, italics etcetera.
 • In a 160 you are, of course, allowed to use abbreviations or sms language. If they’re functional and consequently used. If not, the poem may be a 160, but not necessarily a good 160.

Contact:

Stichting 160
Houtmankade 40 B
1013 MX Amsterdam
Telefoon: +31 6 41035789
E−mail: info@precies160.nl
KvK: 34258225

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS