Breekplaten zijn een essentieel onderdeel van de druk- en explosiebeveiliging in een gebouw. Ze vormen de laatste verdediging tegen gevaarlijke explosies (of implosies) in het geval dat alle andere veiligheidssystemen falen. Breekplaten worden vaak gebruikt in gebouwen waar brandgevaarlijke of explosiegevaarlijke stoffen worden opgeslagen of geproduceerd, zoals chemische fabrieken, tankstations en olie- en gasplatforms.

De zwakste, maar belangrijkste schakel

Om het belang van een breekplaat goed te begrijpen, kan een voorbeeld handig zijn: stel dat een fabriek een tank met een gevaarlijke stof bevat, die eventueel zelfs explosief kan zijn. In het geval dat de druk zich opstapelt, en onder de radar van alle veiligheidssystemen blijft, zorgt de breekplaat ervoor dat er geen gewonden vallen. Door als “zwakste schakel” als eerste te breken kan de stof gecontroleerd worden vrijgelaten (bijvoorbeeld door een pijpleiding) en kan een explosie voorkomen worden.

Een breekplaat voor elke situatie

Breekplaten worden vaak gemonteerd in een breekplaathouder, die zorgt voor een veilige en efficiënte installatie van de breekplaat. De breekplaathouder bevat ook meestal het mechanisme dat ervoor zorgt dat de breekplaat automatisch afbreekt wanneer er een bepaalde druk is bereikt. Er zijn verschillende soorten breekplaten beschikbaar, afhankelijk van de specifieke vereisten van de toepassing. Zo zijn er breekplaten voor onderdrukbeveiliging, die ervoor zorgen dat gevaarlijke stoffen naar buiten worden gedirigeerd in geval van een lek, en breekplaten voor overdrukbeveiliging, die ervoor zorgen dat gevaarlijke stoffen naar binnen worden gedirigeerd.

Een essentieel onderdeel voor veilige systemen

Het is belangrijk om te weten dat breekplaten regelmatig gecontroleerd en onderhouden moeten worden om er zeker van te zijn dat ze in goede werking zijn en blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Breekplaten zijn dus een essentieel onderdeel in veel industriële toepassingen waar met gevaarlijke stoffen en drukverschillen gewerkt wordt. Bovendien vormen ze een mooi voorbeeld van hoe het soms slimmer en veiliger is om iets te ontwerpen dat gemaakt is om stuk te gaan!