Afgelopen jaren is het aantal verkeersgebruikers enorm toegenomen. Ondanks dat verkeersveiligheid op ieder moment erg belangrijk is, wordt er, door de opmerkelijke stijging in weggebruikers, momenteel nog meer aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Dat is maar goed ook. 

Er vallen jaarlijks namelijk nog steeds honderden verkeersdoden, waarvan er tallozen voorkomen hadden kunnen worden. Aan de hand van extra voorzieningen in auto’s probeert men onnodige verkeersongelukken te voorkomen.

Werken de extra voorzieningen?

Ieder jaar wordt er meer aandacht besteed aan de veiligheid van voertuigen. Zo zijn vrijwel alle nieuwe auto’s inmiddels voorzien van piepers en een draadloze achteruitrijcamera, waardoor achteruit rijden op een veilige wijze mogelijk is.

Afgelopen jaren heeft er een opvallende ontwikkeling plaatsgevonden rondom de verkeersongelukken. Zo neemt het aantal verkeersdoden jaarlijks af. Zo vielen er, gedurende 2020, 51 doden minder ten opzichte van het jaar 2019. Het klinkt wellicht weinig, maar ook kleine stapjes zijn nodig om het doel te bereiken.

Hoe bereiken we het doel?

Nederland heeft ieder jaar een specifiek doel rondom de verkeersdoden. In het jaar 2020 streefde Nederland naar een maximaal aantal van 500 verkeersdoden. Helaas is dat doel niet behaald, maar hoe behalen we het doel in de komende jaren wel?

De Staat van Verkeersveiligheid stelt dat er meer en effectievere maatregelen nodig zijn de komende jaren, met name voor fietsers, ouderen en op toegangswegen. Door infrastructuur en voertuigen veiliger te maken en meer handhaving in te zetten, kan het doel bereikt worden.

Hoe kan ik bijdragen?

Een verbetering van infrastructuur is enorm belangrijk, al zullen particuliere weggebruikers hier weinig invloed op kunnen hebben. Toch zijn er diverse mogelijkheden op bij te dragen aan dit doel. Zo kun je jouw auto aanpassen, zodat de veiligheid van het voertuig toeneemt. Denk aan de toevoeging van piepers of achteruitrij camera indien jouw voortuig daar nog niet van voorzien is. Zodra meerdere personen hun voertuig veiliger maken, zal dit op termijn een groot effect hebben.