Wel of niet toepassen? Inform geeft antwoord

Sinds 1 juli van dit jaar is er een nieuw soort classificatie vereist bij het inspecteren op Scope-richtlijnen en inspecties. Deze nieuwe classificatie heet IB22 en is een methode voor classificatie van geconstateerde gebreken, afwijkingen en defecten. Het is mogelijk om IB22 ook te gebruiken voor NEN-inspecties, maar is hier wel draagvlak voor? App-ontwikkelaar Inform legt in dit blogartikel uit waarom zij wél IB22 gaan toevoegen aan hun NEN-gerelateerde E-inspecties.

Inform is leverancier van apps, waaronder de inspectie app voor installatietechnici en werkbon app. Dit zijn apps die informatie registreren of vastleggen in rapporten, offertes, facturen of overzichten.

Wat houdt deze methode in?

Eerst gaan we dieper in op wat IB22 precies inhoudt. Met deze methode worden effecten van gebreken en dergelijken op een uniforme manier vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan brandgevaar, lichamelijk letsel of andere effecten. De methode is opgesteld door deskundigen. IB22 houdt de kennis, vakmanschap en inzicht van de inspecteur in acht en weet deze te vertalen naar een eenduidige boodschap.

Waarom Inform de IB22 methode toepast

Inform heeft IB22 toegevoegd aan hun apps en bijbehorende rapportages. Ze zijn zeer te spreken over het toegenomen overzicht. Nu wil Inform ook de IB22 classificatietabel toevoegen aan hun NEN-inspecties. Hun voornaamste reden is dat het duidelijk wordt voor collega inspecteurs, veiligheidsorganisaties en pandbeheerders wat er mis is en wat hier de gevaren van zijn. Constateringen en hun mogelijke effecten worden namelijk op gelijke wijze vastgesteld en weergegeven. Hierdoor kunnen (snel) maatregelen genomen worden om defecten of gebreken op te lossen en worden inspecties daadwerkelijk in hun waarde gerespecteerd.

Wat vindt u?

Nu is de grote vraag: is er genoeg draagvlak om deze uitbreiding door te voeren wanneer deze nog niet vereist is? Inform is van mening dat alle betrokkenen baat hebben bij IB22. Dit denken ze zo stellig, omdat door de eenvoudige werkwijze er een resultaat wordt behaald waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Van deze uniforme werkwijze worden de inspecteurs (of andere bevoegden die een controle uitvoeren) heel blij, zo spreekt Inform uit ervaring. De inspecteurs besteden minder tijd aan uitleg en hoeven minder vaak te wisselen van werkwijze.

De conclusie van Inform

De conclusie van Inform is dan ook dat IB22 zijn plekje heeft verdiend in Nen-norm gerelateerde inspecties en vooral in de rapportages. Volgens deze app-ontwikkelaar kunnen we IB22 gerust toepassen op NEN-inspecties.